دوشنبه 13 آذر 1402   03:58:27
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

لیست دروس و سرفصل های گروه معارف

سرفصل دروس عمومی - فارسی
سرفصل رشته مطالعات قرآن و حدیث گرایش معارف قرآنی مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل درس اندیشه اسلامی 1
سرفصل درس دانش خانواده و جمعیت
1