دوشنبه 13 تیر 1401   19:40:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
علی میرزایی

علی میرزایی

علی میرزایی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32355425

تلفن داخلی: 480

پست الکترونیکی: Alimirzaei2010@yahoo.com