پنجشنبه 10 اسفند 1402   23:19:43
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر زهرا موحدی

دکتر زهرا موحدی

دکتر زهرا موحدی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده کشاورزی

تلفن داخلی: 481