چهارشنبه 9 اسفند 1402   07:45:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آزمایشگاه ها و امکانات
شنبه 9 دی 1396 آزمایشگاه و امکانات گروه مهندسی معدن
 
 

§        آزمایشگاه کانی­ شناسی و سنگ­ شناسی

§        آزمایشگاه کارتوگرافی و برداشت زمین­ شناسی

§        آزمایشگاه دورسنجی و GIS (در حال تجهیز)

§        آزمایشگاه ژئوفیزیک  (در حال تجهیز)

نسخه قابل چاپ