پنجشنبه 15 خرداد 1399   09:51:49
معرفی افراد
دکتر محمود مرادی

1394/6/29 يكشنبه

دکتر محمود مرادی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی

تلفن داخلی: 225

پست الکترونیکی: moradi.malayeru@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MahmoudMoradi