جمعه 2 آبان 1399   11:01:11
معرفی افراد
دکتر محمود مرادی

1394/6/29 یکشنبه

دکتر محمود مرادی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی

تلفن داخلی: 225

پست الکترونیکی: moradi.malayeru@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MahmoudMoradi