پنجشنبه 10 اسفند 1402   23:24:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
سرفصل ها و لیست دروسبيشتر
سه‌شنبه 4 دی 1397 گروه علوم کامپیوتر سرفصل رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی فايلها
سرفصل رشته علوم کامپيوتر مقطع کارشناسي ورودي قبل از 1401.pdf 3.23 MB
سرفصل رشته علوم کامپيوتر مقطع کارشناسي وروديهاي بعد از 1401.pdf 3.21 MB