سه‌شنبه 28 فروردین 1403   08:07:26
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
سرفصل ها و لیست دروس
سرفصل رشته علوم ورزشی - مقطع کارشناسی
سرفصل دروس تربیت بدنی و ورزش عمومی
سرفصل دروس عمومی - فارسی
سرفصل رشته حقوق مقطع کارشناسی
سرفصل رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی-مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل مديريت کسب و کار - مقطع کارشناسي
سرفصل درس اندیشه اسلامی 1
سرفصل درس دانش خانواده و جمعیت
سرفصل  زبان و ادبیات انگلیسی مقطع ارشد
سرفصل زبان و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی
سرفصل رشته فلسفه و کلام مقطع ارشد
سرفصل رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل رشته روانشناسی مقطع کارشناسی
سرفصل رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل رشته برنامه ریزی درسی - مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل رشته مدیریت آموزشی - مقطع کارشناسی ارشد
سرفصل رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی
1