چهارشنبه 6 تیر 1403   00:37:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مرتضی چوبین

دکتر مرتضی چوبین

دکتر مرتضی چوبین

سمت: سرپرست گروه مهندسی برق

تلفن محل کار: 32457528

تلفن داخلی: 514

صفحه شخصی: https://research.malayeru.ac.ir/~Mchobin