جمعه 15 مهر 1401   08:32:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

سمت: سرپرست گروه فیزیک

تلفن داخلی: 354

نشانی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RZaregonbadi