چهارشنبه 2 خرداد 1403   13:59:59
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی

شنبه 14 مهر 1397 گروه های دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی

گروه سیاستگذاری برنامه های درسی

اعضای گروه: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی، نمایندگان گروه سیاستگذاری برنامه های درسی دانشکده ها و نماینده پژوهشکده انگور و کشمش

گروه سیاستگذاری برنامه های آموزشی

اعضای گروه : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی، نمایندگان کمیته سیاستگذاری برنامه های آموزشی دانشکده ها و نماینده پژوهشکده انگور و کشمش

· گروه بازنگری، اصلاح و توسعه ساختار گروهها و دانشکده ها

· گروه بازنگری و راه اندازی رشته ها