پنجشنبه 10 اسفند 1402   21:48:07
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

دکتر زهرا ترکمن

دکتر زهرا ترکمن

دکتر زهرا ترکمن

سمت: نماینده دانشکده عمران و معماری درگروه برنامه ریزی آموزشی