یکشنبه 30 شهریور 1399   05:53:53
معرفی کارکنانبيشتر
دکتر یاسین حسینی

1397/8/29 سه‌شنبه

دکتر یاسین حسینی

سمت: نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی درگروه برنامه ریزی آموزشی