پنجشنبه 10 اسفند 1402   21:20:26
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

دکتر محسن نظرزاده

دکتر محسن نظرزاده

دکتر محسن نظرزاده

سمت: نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی درگروه برنامه ریزی آموزشی