پنجشنبه 10 اسفند 1402   22:46:56
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

دکتر نسرین حسن زاده

دکتر نسرین حسن زاده

دکتر نسرین حسن زاده

سمت: نماینده دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست درگروه برنامه ریزی آموزشی