پنجشنبه 10 اسفند 1402   22:33:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

دکتر بهزاد کوزه گر کالجی

دکتر بهزاد کوزه گر کالجی

دکتر بهزاد کوزه گر کالجی

سمت: نماینده دانشکده فنی و مهندسی درگروه برنامه ریزی آموزشی