1398/7/10 چهارشنبه
درباره مدیریت سبز
1395/10/5 یکشنبه

اسلام عزیز و همه عقلای عالم، بر این نکته تأکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.

مقام معظم رهبری

 

مفهوم مدیریت سبز

مدیریت سبز یک مفهوم آکادمیک به‌شمار می‌آید. در همین راستا کارهای پژوهشی و علمی زیادی برای تبیین این مفهوم تازه مدیریتی انجام گرفته است. باید توجه داشت که مدیریت سبز یک سبک تازه در مدیریت کسب ‌و‌کار نیست، بلکه یک ساختار یا به عبارت دقیق‌تر یک فرآیند ساختاری کسب ‌و‌کار است. به سخن دیگر، مدیریت سبز روش‌های ایجاد سود و منفعت را تولید می‌کند. مدیریت سبز را می‌توان در سه بخش تعریف کرد: ساختمان سبز، انرژی سبز و پسماند سبز. در واقع مدیریت سبز نوعی بازنگری فکری در کار نهادها و دانشگاه‌های گوناگون با احترام به محیط‌زیست است. به‌طورکلی مزایای مدیریت سبز را می‌توان در سه بخش دید : منافع زیست‌محیطی، اثرات مثبت اقتصادی و وجه اجتماعی. در واقع دانشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهایی که تن به اجرای مدیریت سبز می‌دهند می‌توانند از صرفه‌جویی‌های اقتصادی، خدمت به محیط‌زیست و داشتن وجه اجتماعی لذت ببرند. براساس یک گزارش، دانشگاه‌هایی که استانداردهای محکم‌تری در زمینه مدیریت سبز دارند، کارکنانشان از روحیه بالاتری برخوردارند. از طرفی دانشگاه‌های هوادار مدیریت سبز توانسته‌اند در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند.

پایگاههای مرتبط