دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
جمعه 29 تیر 1403   04:03:14
 
مدیریت سبزبيشتر
یکشنبه 5 دی 1395 اهداف مدیریت سبز

در صورت اجرای مدیریت سبز در ارگان ها و نهادهای مختلف که تعداد قابل توجهی از ساختمان ها را در سطح کشور تحت پوشش قرار می دهند، می توان انتظار داشت که از جنبه های صرفه جویی انرژی و حفظ و نگهداری محیط زیست توفیقات زیادی حاصل گردد. نظام مدیریت سبز با هدف صرفه جویی در منابع آب، برق، گاز، بنزین، کاغذ و سایر مواد مصرفی در دستگاه های دولتی تصویب، طراحی و در حال اجرا است و بدون شک توجه جدی و التزام عملی به اجرای واقعی دستورالعمل ها و استانداردهای تهیه شده در قالب نظام مدیریت سبز با تشکیل و همکاری گروه های سبز دستگاه های اجرایی می تواند این هدف مهم را برآورده نماید. جهت پیاده سازی نظام مدیریت سبز در کشور توجه به الزامات مدیریتی و فنی ضروری تلقی می گردد که به آنها اشاره می گردد:

الف) الزامات مدیریتی

به منظور استقرار نظام مدیریت سبز دانشگاه باید برنامه و خط مشی جهت دستیابی به اهداف خرد و کلان ایجاد نموده و مدیریت ارشد دانشگاه باید به موارد ذیل نیز متعهد گردد:

·         کاهش مصارف حامل های انرژی

·         کاهش مصارف آب

·         کاهش مصارف مواد اولیه و تجهیزات ) کاغذ و ...)

·         کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن

یکی از ارکان اساسی هر مدیریتی، افزایش سطح آگاهی افراد در بخش های مختلف می باشد که این امر از طریق آموزش در سطوح مختلف در رابطه با موارد مذکور تحقق می یابد. یکی دیگر از مهمترین الزامات مدیریتی در این راستا، اجرایی نمودن قانون مدیریت سبز در سطوح دانشگاههای مختلف کشور می باشد.

ب) الزامات فنی

یکی از ارکان اصلی نظام مدیریت سبز ایجاد سیستم کنترل و نظارت مستمر در جهت بهبود مداوم وضعیت موجود محیط زیست و منابع است. از اینرو برنامه پایش و کنترل در دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد:

1.       پایش نحوة انجام عملکرد بهینه سازی مصرف موادی نظیر کاغذ، آب، انرژی و ...

2.       پایش و نظارت بر نحوة اجرای بهینه ارائه آموز شهای زیست محیطی و صرفه جویی منابع

3.       پایش و نظارت بر کیفیت محیط زیست شامل:

 - نمونه برداری و اندازه گیری مداوم آلودگی صدا طی دورة زمانی مختلف ) پارامترهای SPL , Leq Lmax, Lmin.)

 - نمونه برداری و اندازه گیری مداوم پارامترهای کیفیت هوا طی فصلهای مختلف (پارامترهای  PM 10 , CO , SO2 , NO2)

- نمونه برداری و آنالیز کمی و کیفی ترکیب پسماند های تولیدی

- نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب تولیدی

[PageVisit]

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved