دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
جمعه 29 تیر 1403   02:49:11
 
مدیریت سبزبيشتر
یکشنبه 5 دی 1395 ارائه راهکارهای مدیریتی جهت استقرار نظام مدیریت سبز

براساس برآوردهای نظام مدیریت سبز که در سطح محدودی از کشور انجام گرفته نشان می دهد که جای صرفه جویی قابل توجهی در بخش های مختلف کشور وجود دارد و اشاعه فرهنگ نظام مدیریت سبز و تشکیل گروه های تخصصی سبز و رعایت موازین و استانداردهای تعیین شده دولت سبز می تواند دستاورد بسیار مناسبی را در این زمینه به همراه داشته باشد. از اینرو راهکارهای مدیریتی ذیل پیشنهاد می گردد:

·         حساس سازی دستگاه های اجرایی، شرکتها، بخش های خصوصی در این زمینه از طریق:

·         آگاه نمودن و تشویق مدیران دستگا هها در زمینه نظام مدیریت سبز

·         تشکیل گروه سبز در قالب دفتر محیط زیست در دستگاه ها و نهادها

·         فرهنگ سازی و آموزش در رابطه با نظام مدیریت سبز در سطح کشور

·         آموزش عمومی و تخصصی برای اعضاء گروه سبز

·         ایجاد فضای مناسب همکاری توسط گروه سبز در دستگاه ها برای مشارکت کارکنان

·         ایجاد انگیزه مادی و معنوی جهت مصارف بهینه منابع

·         تدوین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت مدیریت سبز

·         تهیه برنامه مطالعات و عملکرد اجرایی مدیریت سبز

·         استفاده از مستندات و دستورالعمل های دولت سبز در دستگا هها

·         بررسی امکان اجرای برنامه ها توسط گروه سبز

·         عملکرد اجرایی جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و صرفه جویی منابع

·         تهیه گزارش عملکرد در دستگاه ها

·         اجرای ممیزی زیست محیطی سالیانه در راستای اجرای مدیریت سبز و بازنگری آن

·         ارائه گزارش پیشرفت کار دستگا هها به دبیرخانه دولت سبز

·         اجرایی شدن قانون نظام مدیریت سبز در کشور

[PageVisit]

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved