اخبار مدیریت سبزبيشتر


حضور دانشگاه ملایر در سومین نمایشگاه مدیریت سبز

سومین نمایشگاه مدیریت سبز با هدف ارائه دست آوردهای اجرایی دانشگاه ها، مراکز آموزشی-پژوهشی و پارک های علم و فناوری با حضور 36 دانشگاه، 10 پارک علم و فناوری و 3 پژوهشکده برگزار شد. دانشگاه ملایر نیز آخرین دست آوردهای علمی خود را در حوزه مدیریت سبز از جمله انرژی های تجدیدپذیر، بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت آب و پسآب، مدیریت پسماند و کاهش آلودگی های محیط زیست در این نمایشگاه ارائه نموده است.

همچنین کارگاه گیاه پالایی دستاوردهای سبز در ایجاد محیط زیست پایدار توسط خانم دکتر ثمر مرتضوی عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر در حاشیه این نمایشگاه برگزار گردید.