گالری عکسبيشتر
پنجشنبه 18 آذر 1395 دانشگاه ملایر پیشرو در اجرای برنامه های مدیریت سبز
ماکت مدیریت سبز در دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
ماکت مدیریت سبز در دانشگاه ملایر
آبگرمکن های خورشیدی -  دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
آبگرمکن های خورشیدی -  دانشگاه ملایر
استخر ژئوممبران - تامین آب فضای سبز دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
استخر ژئوممبران - تامین آب فضای سبز دانشگاه ملایر
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر

آبگرمکن های خورشیدی -  دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
آبگرمکن های خورشیدی -  دانشگاه ملایر
استخر ژئوممبران - تامین آب فضای سبز دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
استخر ژئوممبران - تامین آب فضای سبز دانشگاه ملایر
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر