پنجشنبه 30 فروردین 1403   20:51:59
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آئین نامه های هیأت اجرایی جذب
مصوبه 285 - اصلاح مصوبه ضرورت شرکت مشمولین طرح سربازی در فراخوان جذب
اصلاح و تکمیل بند 6 ماده 5 آئین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
ضوابط بازنشستگی اعضای هیات علمی
دستورالعمل نقل و انتقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات
مصوبات هیأت عالی جذب از تاریخ 4 اردیبهشت 97 لغایت 1 مرداد 98
فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ملایر
درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی
 شیوه نامه ارائه پرونده متقاضیان عضویت هیات علمی به کارگروه بررسی توانایی علمی داوطلبان هیات علمی دانشگاه ملایر
شیوه نامه ارائه پرونده متقاضیان تبدیل وضعیت به کارگروه بررسی توانایی علمی هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ملایر
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
آئین نامه ارتقاء مربیان
آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی
1