جمعه 1 تیر 1403   18:40:59
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

آزمایشگاه ها و امکانات

دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 آزمایشگاه ها و امکانات گروه فیزیک
 
 
آزمایشگاه فیزیک 1 (مشتمل بر 12 آزمایش از فیزیک حرکت و سیالات)
آزمایشگاه فیزیک 2 (مشتمل بر 12 آزمایش از فیزیک الکتریسته ساکن، مغناطیس ساکن، و جریان الکتریکی)
آزمایشگاه فیزیک 3 (مشتمل بر 10 آزمایش از فیزیک گرما، سیالات، و  صوت)
آزمایشگاه فیزیک مدرن (مشتمل بر 10 آزمایش از مبانی فیزیک نوین)
آزمایشگاه اپتیک (بیش از 10 آزمایش از اصول اپتیک هندسی و موجی، پراش، تداخل)
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد (مجهز به دستگاه طیف سنج UV-Visible و کوره های تحقیقاتی)
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک پلاسما (مجهز به سیستم خلا و دستگاه رآکتور پلاسمای تابان)