جمعه 21 مرداد 1401   20:24:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

سمت: سرپرست گروه فیزیک

تلفن داخلی: 354

نشانی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RZaregonbadi