جمعه 31 شهریور 1402   08:26:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

سمت: مدیر گروه فیزیک

تلفن داخلی: 354

نشانی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RZaregonbadi