چهارشنبه 30 مهر 1399   13:15:22
معرفی افراد
دکتر امیرحسین سیاح زاده
دکتر داریوش دریایی
دکتر علیرضا آذریون
مهندس نیما دیماری
طالب شیرزادی
حسین منصوری
  • 1395/9/16 سه‌شنبه حسین منصوری کارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده عمران و معماری
صدرالله احمدی مجد
علی بهنام
  • 1391/10/6 چهارشنبه علی بهنام کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری
مهدی فراهانی
داود صالحی
  • 1394/2/21 دوشنبه داود صالحی مدیر امور عمومی دانشکده عمران و معماری
حسین عبدلی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری
1