شنبه 1 آبان 1400   23:36:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر امیرحسین سیاح زاده
دکتر داریوش دریایی
دکتر علیرضا آذریون
دکتر زهرا ترکمن
  • 1394/1/23 یکشنبه دکتر زهرا ترکمن دانشکده عمران و معماری مسئول پیگیری امور گروه معماری
طالب شیرزادی
علی بهنام
  • 1391/10/6 چهارشنبه علی بهنام کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری
مهدی فراهانی
داود صالحی
  • 1394/2/21 دوشنبه داود صالحی مدیر امور عمومی دانشکده عمران و معماری
حسین عبدلی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری
صدرالله احمدی مجد
1