جمعه 29 تیر 1403   04:02:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

ارتباط با دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی دانشگاه، دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

تلفن مستقیم: 32457309

تلفن داخلی: 206

پست الکترونیکی: jazb@malayeru.ac.ir