دوشنبه 13 تیر 1401   00:23:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
علی شریفی

علی شریفی

علی شریفی

سمت: کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355423

تلفن داخلی: 342