دوشنبه 7 فروردین 1402   02:53:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر فرشاد سلیمانی

دکتر فرشاد سلیمانی

دکتر فرشاد سلیمانی

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~FSoleymani