چهارشنبه 15 مرداد 1399   22:53:31
ارتباط با معاونت فرهنگی و اجتماعی

1393/10/29 دوشنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک ،دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، طبقه اول، معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم: 32355327

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir