دوشنبه 13 تیر 1401   19:11:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر فرشاد سلیمانی

دکتر فرشاد سلیمانی

دکتر فرشاد سلیمانی

سمت: سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~FSoleymani