دوشنبه 7 فروردین 1402   03:02:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
جواد پورتقی

جواد پورتقی

جواد پورتقی

سمت: کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیکی: exirpourtaghi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت تحول