شنبه 12 آذر 1401   19:59:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
جواد پورتقی

جواد پورتقی

جواد پورتقی

سمت: کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیکی: exirpourtaghi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت تحول