دوشنبه 3 مهر 1402   23:07:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
جواد پورتقی

جواد پورتقی

جواد پورتقی

سمت: کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیکی: exirpourtaghi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت تحول