یکشنبه 28 دی 1399   03:27:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مرکز مشاوره
شنبه 6 خرداد 1391 اسامی پزشکان و مشاورین مرکز مشاوره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1-       آقای سعید آریاپوران  

دکترای روانشناسی

2- آقای مسعود احمدی

فوق­لیسانس تعلیم وتربیت

3- خانم طاهره حق­طلب

دکترای روانشناسی عمومی

4- مهناز سرتیپی­یاراحمدی   

فوق­لیسانس روانشناسی­عمومی

5- آقای حسین سیاوشی

فوق­لیسانس مشاوره

6- خانم سمیه عباس­پور

فوق­لیسانس روانشناسی­عمومی

7- آقای محمد عسگری

دکترای روانشناسی­تربیتی

8- آقای احمد فراهانی

کارشناس دینی و مذهبی

9- آقای یداله قاسمی­پور

دکترای روانشناسی­بالینی سلامت

10-آقای­حسین­قهری صارمی

فوق­لیسانس تعلیم وتربیت

11-آقای دکتر جواد کریمی دکتری مشاوره