چهارشنبه 17 خرداد 1402   20:20:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

تلفن محل کار: 32355328

تلفن داخلی: 303