پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:39:19
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

سمت: سرپرست مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

تلفن محل کار: 32457387

تلفن داخلی: 303