پنجشنبه 18 آذر 1400   05:48:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی عبداله زاده رافی

1392/11/2 چهارشنبه

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

تلفن محل کار: 32355328

تلفن داخلی: 303