چهارشنبه 9 اسفند 1402   06:33:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آئین نامه ها و فرم های دانشجویان کارشناسی
اردوها و بازدیدهای علمی آموزشی طبق سرفصل درس
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی و کاردانی
آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
دستورالعمل چگونگی شناسایی ومعرفی نخبگان وظیفه
دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی
آیین‌نامة بهره‌منديِ دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای اموزش عالی آزاد
آیین‌نامة امکان گذراندن درسهای اضافی برای دانشجویان دارای استعدهای درخشان
آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشان
آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز
آیین نامة تسهیلات پژوهشی ویژة دانشجویان ممتاز
دستورالعمل نحوه تدوین، تنظیم و تکثیر پایان نامه
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی شماره 1
1