دوشنبه 20 آذر 1402   12:01:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

آئین نامه ها و فرم های دانشجویان کارشناسی

یکشنبه 16 خرداد 1389 آیین‌نامة بهره‌منديِ دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای اموزش عالی آزاد

آیین‌نامة بهره‌منديِ دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای اموزش عالی آزاد

دانلود فایل PDF آئین نامه