دوشنبه 3 مهر 1402   21:33:04
1398/7/10 چهارشنبه
آئین نامه ها دانشجویان تحصیلات تکمیلیبيشتر
اردوها و بازدیدهای علمی آموزشی طبق سرفصل درس
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان
شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه وزارتی دکتری 95
آئین نامه وزارتی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی 94
آئین نامه فرصت مطالعاتی
آئین نامه مشروطی دانشجویان کارشناسی ارشد
آئین نامه وزارتی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ماقبل 94
اطلاعیه شماره 2 تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل چگونگی شناسایی ومعرفی نخبگان وظیفه
دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی
آیین‌نامة بهره‌منديِ دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای اموزش عالی آزاد
آیین‌نامة امکان گذراندن درسهای اضافی برای دانشجویان دارای استعدهای درخشان
آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشان
آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز
آیین نامة تسهیلات پژوهشی ویژة دانشجویان ممتاز
دستورالعمل نحوه تدوین، تنظیم و تکثیر پایان نامه
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی شماره 1
فرم های آموزشی و تحصیلات تکمیلیبيشتر

فرم ارزشیابی کارآموزی

فرم پروپوزال دکتری

فرم های مجوز دفاع دکتری