سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:28:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

لیست تلفن های امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
ولی اله زنگنه مدیر امور مالی 32457355 241
احمد صدیقی رئیس اداره اموال 32457354 263
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32457351 242
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32457351 247
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 32457353 245
حسین اولیائی کارشناس اداره اموال
سمیرا سامنی کارشناس امور مالی و حسابداری شبانه 32457352 243

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.