سه‌شنبه 12 مهر 1401   12:41:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

لیست تلفن های امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
ولی اله زنگنه مدیر امور مالی 32456508 241
مجید جباری رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 32355468 243
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32355468 247
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32355468 242
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 245
حسین سعیدی خواه رئیس اداره اموال 263
سمیرا سامنی کارشناس امور مالی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.