جمعه 19 خرداد 1402   07:19:26
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

لیست تلفن های امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
ولی اله زنگنه مدیر امور مالی 32456508 241
حسین سعیدی خواه رئیس اداره اموال 263
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32456507 247
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32456507 242
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 245
سمیرا سامنی کارشناس امور مالی و حسابداری شبانه 32355468 243

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.