پنجشنبه 5 خرداد 1401   15:36:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: سرپرست مدیریت پژوهشی

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 321