پنجشنبه 6 مهر 1402   12:37:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه فضای سبز

دکتر علیرضا شایگان فر

دکتر علیرضا شایگان فر

دکتر علیرضا شایگان فر

سمت: مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز

تلفن داخلی: 479

پست الکترونیکی: shayganfar.a.r@gmail.com

سوابق تحصیلی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AShayganfar