دوشنبه 20 آذر 1402   00:22:53
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر مهدی حسینی

دکتر مهدی حسینی

دکتر مهدی حسینی

سمت: سرپرست گروه مهندسی مکانیک

تلفن محل کار: 32233113-4

تلفن داخلی: 226

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~mehdiHosseini