چهارشنبه 15 مرداد 1399   23:03:56
ارتباط با مدیریت حراست

1394/9/18 چهارشنبه

نشانی: ملایر، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، حراست دانشگاه ملایر

تلفن مستقیم: 33339882

تلفن داخلی: 213

دورنگار: 33339882

پست الکترونیکی: herasat@malayeru.ac.ir