چهارشنبه 30 مهر 1399   13:01:32
ارتباط با مدیریت حراست

1394/9/18 چهارشنبه

نشانی: ملایر، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، حراست دانشگاه ملایر

تلفن مستقیم: 33339882

تلفن داخلی: 213

دورنگار: 33339882

پست الکترونیکی: herasat@malayeru.ac.ir