یکشنبه 3 بهمن 1400   23:00:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با مدیریت حراست

نشانی: ملایر، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، حراست دانشگاه ملایر

تلفن مستقیم: 32456503

تلفن داخلی: 213

دورنگار: 32456504

پست الکترونیکی: herasat@malayeru.ac.ir

تلفن مستقیم: 32456503

تلفن داخلی: 217

دورنگار: 32456504

تلفن داخلی: 219