چهارشنبه 19 مرداد 1401   16:23:28
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با مدیریت حراست

نشانی: ملایر، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، حراست دانشگاه ملایر

تلفن مستقیم: 32456503

تلفن داخلی: 213

دورنگار: 32456504

پست الکترونیکی: herasat@malayeru.ac.ir

تلفن داخلی: 214

تلفن مستقیم: 32456503

تلفن داخلی: 217

دورنگار: 32456504

تلفن داخلی: 219