پنجشنبه 6 مهر 1402   10:55:00
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
لیلا بیات نژاد

لیلا بیات نژاد

لیلا بیات نژاد

سمت: مسئول دفتر معاونت آموزشی

تلفن محل کار: 32355424

تلفن داخلی: 280