سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:53:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف معاونت آموزشی
شنبه 15 اسفند 1388

شرح وظایف معاونت آموزشی

الف- اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه .

ب- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسؤولان ذیربط .

ج- نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی از طریق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه .

د- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش .

ه- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته .

و- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه .

ز- برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحد های ذیربط .

ح- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه .

ط- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف در هر نیم سال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی .

ی -همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی در امور دوره های تحصیلات تکمیلی .

ک- اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی .

 

اهم فعالیت ها در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1- ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

2- اقدام برای توسعه و ایجاد دوره های جدید کارشناسی ارشد بمنظور تامین نیازهای تخصصی استان و کشور در راستای برنامه های کلان دانشگاه و کوشش در جهت تحقق آن

3- بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

4- تعیین ظرفیت پذیرش رشته های مورد نیاز برای آزمون کارشناسی ارشد از طریق دانشکده ها و ارسال آن به سازمان سنجش

5- نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد با همکاری دانشکده ها

6- تهیه آیین نامه در خصوص نحوه تهیه، تدوین، اصول نگارش پایان نامه ها در دوره های تحصیلات تکمیلی و صدور مجوز دفاع از پایان نامه ها

7- تهیه و پیشنهاد بخش نامه ها و دستورالعمل های مختلف آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد