دوشنبه 13 تیر 1401   20:56:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی
دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

سمت: رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 203

دورنگار: 32456501