سه‌شنبه 12 مهر 1401   12:31:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی
امیرحسین ناصرپور
سید علی میرشاه ولد
رضا جعفری
1