یکشنبه 4 مهر 1400   03:01:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی
معصومه باقری
امیرحسین ناصرپور
سید علی میرشاه ولد
رضا جعفری
  • 1390/8/4 چهارشنبه رضا جعفری کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر
1