یکشنبه 30 شهریور 1399   05:21:26
معرفی کارکنانبيشتر
سید مصطفی میرشاه ولد

1394/3/17 یکشنبه

سید مصطفی میرشاه ولد

سمت: سرپرست امور مالی

تلفن محل کار: 33339884

تلفن داخلی: 241