یکشنبه 3 تیر 1403   15:45:17
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
لیلا بیات نژاد

لیلا بیات نژاد

لیلا بیات نژاد

سمت: مسئول دفتر معاونت آموزشی

تلفن محل کار: 32457424

تلفن داخلی: 280