دوشنبه 13 آذر 1402   04:07:26
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
کارکنان مدیریت امور بین الملل
دکتر محمد رضا محبی فر

دکتر محمد رضا محبی فر

دکتر محمد رضا محبی فر

سمت: رییس گروه همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی

تلفن محل کار: 32457311

تلفن داخلی: 216

پست الکترونیکی: international@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MMohebifar