پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:21:15
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
مهدی غیاثوندان

مهدی غیاثوندان

مهدی غیاثوندان

سمت: رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تلفن محل کار: 32456514

تلفن داخلی: 220

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله