پنجشنبه 6 مهر 1402   11:50:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
فاطمه روستایی

فاطمه روستایی

فاطمه روستایی

سمت: کارشناس مسئول آموزش و کمیسیون موارد خاص

تلفن محل کار: 32355463

تلفن داخلی: 285